Noriu prisijungti mėnesiui

83

 

 

Aprašymas

GyvaTa – gyva erdvė, kurioje jus patenkate į PasiTikėjimo būseną.
Čia esi:
Laisva būti savimi!
Laiminga!
Jaučianti!
Meilėje!
Kūrybiška!
Gyva!
Gyvenimo džiaugsme!
Jaučianti malonumą!
Kurianti savo gyvenimą!

Patenki į būseną, kurioje lengva, ramu, saugu ir būni palaimintoje būsenoje čia ir dabar. Čia šioje erdvėje patiri prabangą, vidinę dvasinę prabangą, kuri leidžia tau tokioje būsenoje kurti save, savo būseną, savo gyvenimą. Tai pats svarbiausias atspirties taškas vidinis pojutis apsijungiantis visumoje, harmonijoje. Ir jei tik labai norėsi…. Prasidės Naujas gyvenimas tavo gyvenime, kuriame džiaugsmas, laisvė, kūryba lengvume….

2020m. Sukurta online erdvė Moterims – GyvaTa, kurioje gyva moterų bendrystė.
Ir taip čia stebuklai gyvi. Šioje Erdvėje BŪTYJE, Vyksta vakaro susitikimai, sąmoningi pokalbiai, “meditacijos”, susitikimai TARO kortų kalba, viskas kas tuo metu pasitarnauja jog patirtum save. Visi susitikimai vyksta būnant vedime.
Čia šioje erdvėje spinduliuojančioje būsenoje įvyksta tavieji pakylimai, kas kartą…
Taigi ką tu gausi?
Čia tu PATIRSI, įeisi į lauką, kuriame gyva BŪTIES būsena, meilė, džiaugsmas, laisvė, kūryba savojo gyvenimo lengvume be taisyklių, be patarimų, be disciplinos! LAISVĖJE JAUSTI IR KURTI SAVE MEILĖJE! Čia nėra mokymai.

Ir kiek gi verta tavo būsena visam likusiam tavo gyvenimui. Ar nori augti savu vidumi, plėsti savąjį sąmoningumą, ir kilti aukščiau savojo ego.. Susikurti harmoniją, apjungiant visa kas matoma ir jaučiama.
Visų mūsų pagrindinis “tikslas” MEILĖ.
Taigi mielosios moterys, tikiu jog laikui bėgant šioje naujoje visatos erdvėje jūs patirsite save brangenybe besąlyginėje meilėje, absoliučiame PasiTikėjime vedimu!!!

Ir kiek gi verta tavo būsena visam likusiam tavo gyvenimui. Ar nori augti savu vidumi, plėsti savąjį sąmoningumą, ir kilti aukščiau savojo ego.. Susikurti harmoniją, apjungiant visa kas matoma ir jaučiama.
Visų mūsų pagrindinis “tikslas” MEILĖ.
Taigi mielosios moterys, tikiu jog laikui bėgant šioje naujoje visatos erdvėje jūs patirsite save brangenybe besąlyginėje meilėje, absoliučiame PasiTikėjime vedimu!!!

Susitikimai vyks trimis ciklais, vieną kartą per mėnesį.
Laikas apie 19.00 – 22.00
Galvoju
Sausis
Vasaris
Kovas
Jaučiu
Gegužė
Birželis
Liepa
Veikiu
Rugsėjis
Spalis
Lapkriti